Trawertyny
Na bazie naturalnych spoiw wapiennych i pyłu marmurowego

tworzone są trawertyny. Nadają powierzchni efekt podobny

do naturalnego kamienia trawertynu. Widoczne elementy

imitują jego wewnętrzną strukturę w formie naturalnych

ubytków i wyżerów. Jest to szczególny rodzaj tynku

dekoracyjnego. Występuje w formie sypkiej,

w gotowych naturalnych kolorach.