Stiuki
Mieszanina gipsu, wapna i drobnego piasku lub pyłu

marmurowego tworzy stiuk. Jest on łatwy do formowania

i szybko twardnieje. Może być barwiony na różne kolory.

Stiuk należy nałożyć na podłoże, wygładzić i wypolerować.

Bardzo popularnym rodzajem stiuków jest stiuk wenecki.

Będący jednocześnie dość innowacyjnym i eleganckim

rozwiązaniem. W odróżnieniu od standardowego stiuku

jest to produkt ekologiczny i pozbawiony rozpuszczalników.

Warto rozważyć upiększenie swojego domu właśnie takim

elementem, jakim jest stiuk wenecki.